Đăng ký người khai vấn

Trở về
Internal

Đỗ Nguyễn Ngọc Thu

0 (0 Nhận xét)
Internal

Đỗ Nguyễn Ngọc Thu

0 (0 Nhận xét)
Loại hình:
check-mark  Coaching 1-1
Nền tảng liên lạc:
check-mark  Zoom
check-mark  Microsoft Team

Giới thiệu

  • Hơn 10 năm làm việc tại AEON Việt Nam với các vị trí Manpower Planning Deputy Manager, HRBP Deputy Manager và AEON Việt Nam Academy Manager

  • Chứng nhận Master Coach bởi ITD World 2023​

  • Chứng nhận Action Learning Coach​

  • Chứng nhận Career Development and Transition Coach, Career Network​

  • Building Learning Organization Practitioner

GIÁ TRỊ SỐNG

"Coaching is a journey of self-discovery, growth, and transformation. It's about unlocking the greatness that lies within."

Nhận xét

Chưa có nhận xét

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1

Bước 1

Bấm vào nút "Đăng ký" nếu bạn muốn book Coach này.
Bước 2

Bước 2

Điền chính xác các thông tin theo form yêu cầu.
Bước 3

Bước 3

Chọn ngày giờ ở trang mà bạn được chuyển tới.
Bước 4

Bước 4

Điền các thông tin được yêu cầu và hoàn thành.

Người Khai Vấn Khác

Internal Đỗ Minh Lộc Mentor/Coach
External Đinh Hải Đăng Coach
External Tâm Như Nhiên Coach
Internal Nguyễn Thị Anh Thư Mentor/Coach
Internal TẠ ĐÌNH NHỰT Mentor/Coach
Internal LÊ THÁI BẢO TRÂN Mentor/Coach
Internal NGUYỄN VĂN THANH Coach
Internal NGUYỄN VIỆT CƯỜNG Coach, Mentor/Coach
NGUYỄN ĐỨC SANG Mentor/Coach
Internal Trần Ngọc Thùy Trang Mentor/Coach
Internal Phan Thị Minh Hảo Mentor/Coach
Internal NGUYỄN XUÂN THỊNH Mentor/Coach
Internal Nguyễn Thụy Hồng Nhung Mentor, Coach, Mentor/Coach
Internal Phạm Mai Ngọc Hân Mentor, Coach, Mentor/Coach