Đăng ký người khai vấn

Trở về
Internal

Nguyễn Thụy Hồng Nhung

0 (0 Nhận xét)
Internal

Nguyễn Thụy Hồng Nhung

0 (0 Nhận xét)
Loại hình:
check-mark  Coaching 1-1
Nền tảng liên lạc:
check-mark  Zoom
check-mark  Microsoft Team
check-mark  Google Meets

Giới thiệu

Hi everyone, 

My name is Hong Nhung. Currently I'm working at position is MD Manager of Glambeautique and I have been 7years working at Aeon's family.

I would like to hearing and sharing some issue about you and hope I will help you have new ideas or get others view of that. Let's growth together.

Sincerely, 

Hong Nhung

Nhận xét

Chưa có nhận xét

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1

Bước 1

Bấm vào nút "Đăng ký" nếu bạn muốn book Coach này.
Bước 2

Bước 2

Điền chính xác các thông tin theo form yêu cầu.
Bước 3

Bước 3

Chọn ngày giờ ở trang mà bạn được chuyển tới.
Bước 4

Bước 4

Điền các thông tin được yêu cầu và hoàn thành.

Người Khai Vấn Khác

Internal Đỗ Minh Lộc Mentor/Coach
External Đinh Hải Đăng Coach
External Tâm Như Nhiên Coach
Internal Nguyễn Thị Anh Thư Mentor/Coach
Internal TẠ ĐÌNH NHỰT Mentor/Coach
Internal LÊ THÁI BẢO TRÂN Mentor/Coach
Internal NGUYỄN VĂN THANH Coach
Internal NGUYỄN VIỆT CƯỜNG Coach, Mentor/Coach
NGUYỄN ĐỨC SANG Mentor/Coach
Internal Trần Ngọc Thùy Trang Mentor/Coach
Internal Phan Thị Minh Hảo Mentor/Coach
Internal NGUYỄN XUÂN THỊNH Mentor/Coach
Internal Phạm Mai Ngọc Hân Mentor, Coach, Mentor/Coach